FILM: GUD, LUKT OCH HENNE (GOD, SMELL AND HER)
ACTORS
AS THEMSELVES
LOCATIONS
FIRST SCENE
PRESSPHOTOS
CREDITS
POSTER
ADONIS
ONE PHOTO
DIRECTORS THOUGHTS
BOOK: DET BÖRJADE MED KAIRO (IT STARTED WITH KAIRO)
TRAILER
OTHER FILMS
INFO
   

GUD, LUKT OCH HENNE (GOD, SMELL AND HER)

The truth is a house
without people
without neighbours,
without visitors.
Sanningen är ett hus
utan folk,
utan grannar,
utan besökare.


Adonis at the Dashurpyramids, Egypt


It is not enough
to tear down your house
if you are to follow me.
The ruins too must be obliterated.
Obliteration is the beginning
of your road to me.

From "THE BOOK" by Adonis, read by Adonis throughout the film
Det räcker inte att du river ner ditt hus
för att följa efter mig.
Även spillrorna måste du sudda ut.
Utsuddandet är början
på din resa
mot mig.