FILM: GUD, LUKT OCH HENNE (GOD, SMELL AND HER)
ACTORS
AS THEMSELVES
LOCATIONS
FIRST SCENE
PRESSPHOTOS
CREDITS
POSTER
ADONIS
ONE PHOTO
DIRECTORS THOUGHTS
BOOK: DET BÖRJADE MED KAIRO (IT STARTED WITH KAIRO)
TRAILER
OTHER FILMS
INFO
   

GUD, LUKT OCH HENNE (GOD, SMELL AND HER)

Directors thoughts
Is it possible to film the invisible?
Like faith, thoughts and feelings – the things that glue us together.
Is it possible?
I believe so.
In glimpses, it is possible.
If you let yourself sink through the present.
Or is it more like this, that only through the stories that are told can we see the invisible?
The space in between?
The thing we call religion?
That it consists of different patterns, I am convinced.
Structures.
But what do they look like?
Is it the filling-in of the gaps that our rational thinking creates?
Is it faith?
What logic do spiritual processes follow?
All these questions and more are what I have been investigating in “GOD, SMELL AND HER”

Regissörens tankar
Kan man överhuvudtaget filma det som inte syns?
Som tro, tankar, känslor. Det som binder oss människor samman.
Går det?
Jag tror det.
I glimt kan man se det.
Om man tillåter sig att sjunka genom nuet.
Eller är det så att det bara är genom historier man kan få syn på det.
Mellanrummet.
Det en del kallar religion.
Att det består av olika mönster är jag övertygad om.
Strukturer.
Men hur ser de ut egentligen?
Är de utfyllnaden i de luckor som vårt rationella tänkande skapar.
Är det tro?
Vilken logik har andliga processer?
Alla dessa frågor, och fler, undersökte jag i filmen ”GUD, LUKT OCH HENNE”

 
Karin Westerlund